Probírané učivo

18.10.
Čj- diktát, pr.s.20/5. Slohové cvičení- pr.s. 20/1,2
M- uč. 71/2,3,4a-c. d je za DÚ.
 
17.10.
M- pr.s. 17/6 Biland
Čj- pr.s. 19/3a,b.
Vl- Povrch krajiny, Povrch České republiky- uč. 20,21 (22,23). Zápis a pr. list nese Metěj :-)
 
16.10.
M- uč. 70/3, pr.s. 16/5. DÚ 70/4.
Čj- pr.s. 20/4
 
9.10.
M- Násobení trojmístného čísla- písemně i indickým násobením. Příklady z pr. s. 14/2. DÚ- uč. 68/1- vybrat čtyři příklady :-)
ČJ- pr.s. 16/4. 
 
6.10.
M- pr.s. 12/4, 13/8,10.
Čj- čtenářská dílna.
Krásný víkend :-)
 
5.10.
Čj- předložky xpředpony roz, bez, vz. Pr.s. 15/1 dole, 16/2,3.
Př- Význam lesa str. 9
Čj- stavba básně- neřešte :-) 
 
4.10.
ČJ- diktát podle pr.s. 15/2, psaní předložek a předpon končících na stejné písmeno, na které začíná slovo či kořen- př. oddálil, oddechl si,...
Škola snů- fantazie, vyprávění.
M- uč.66/4, pr.s. 13/9- nestihli jsme, je za DÚ.
 
3.10.
M- uč. 66/2, pr.s. 12/6,3,5
Čj- předložka X předpona, pr.s. 15/1, 2 b), 14/2. DÚ- uč. 18/3.
Vl- Dětská práva, korupce- dokončení pr. list nalepeného v sešitě, Mapy a plány.- uč. str 15- zápis je podle tabule. Martinovi se nabídl pomoci (sešit)Kubík :-) DÚ na 10.10. Plán pokoje, či třídy, či kuchyně,... světové strany popsané v reálu. Do sešitu.
 
19.9.
M- pr.s. 8/1,9/1,6,7 a DÚ uč. 61/3.
Čj- Nauka o slově uč. str. 9- ústně, pr.s. 6/2. Uč.10- ústně a pr.s. 7/1,2.
Vl- Obyvatelé ČR- str.5 a Státní symboly- str.10. Pracovní úkoly nesou marodům kamarádi :-)
 
 
20.2.
M- Kvádr pr.s. str. 8,uč. 64/ 1a.
Čj- diktát, Význam slov, uč. 11-14- ústně.