Probírané učivo

18.1.
Čj- vzor město- uč. 56/ tabulka, pr.s. 4/1. DÚ- pr.s. 4/2.
Př- opakování.
 
12.1.
M- Rodokmen- uč. 92/1 a 93/1, pr.s. 40/1 a odreagovali jsme se 40/4,2 :-)
 
8.1.
M- Pokyn čelem vzad při krokování- uč. 91 a pr.s. 38/1. DÚ- uč. 91/1.
Čj- Podstatná jména pr.s. 36/1,2,3,1 a 37/ 1,2.
 
5.1.
M- Přestavba- uč. str. 90 a cv.1; pr.s. 37/6 a 38/3.
 
4.1.
Čj- pr.s. 34/4,5 a 35/6,7,8,9
Př- Gravitační a magnetická síla- porovnání sil, zápis podle sešitu spolužáků- v učebnici není :-(
 
3.1.
Čj- pr. s. 33/1b,d,e;2 a začali jsme 34/5, které doděláme zítra. DÚ- uč. 41/3- doplnit a určit čísly slovní druhy.
M- uč. 90/2.
 
15.12.
Dělení se zbytkem učebnice 88- oranžové púovídání ba pr. s 35/2. Dále uč. 88/4.
 
11.12.
 M - uč. 87/1,2. DÚ pr.s. 35/1.
Čj- dokoukali jsme Kozí příběhy.
 
8.12.
M- pr.s. 32/1,2 a 33/2.
 
7.12.
Čj- VS/Z- pr.s. 31/1,2,3
Pří - Domácí zvířata- žlutá učebnice 7-10. Do sištu jsme porovnávali psa domácího a kočku domácí.
 
6.12.
Čj- diktát, pr.s. 30/3
M- Kužel- popisujeme, hledáme a zkoušíme vyrobit plášť na kužel. Kužel děti bez pomoci rodičů zkouší vyrobit i doma= úkol na pátek. Někdo na to přišel už ve škole :-)
 
5.12.
M- popis prostorových geometrických tvarů
Čj- procvičování pravopisu předpon, VS-V- procvičování pr.s. 30/2 a 30/1, uč. 35/1,2.
Vl-  prezentace projektu Praha. Rozdělení krajů na prezentaci.
 
30.11.
Př- Přírodní společenstva na podzim- přečíst uč. žlutá 5,6. Prezentace : http://www.zshrjesenik.cz/dokumenty/v%C3%BDukov%C3%A9%20programy/P%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bda%204.ro%C4%8Dn%C3%ADk/Podzim%20v%20p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B.pdf. Zápis do sešitu podle opakujeme na konci prezentace doplněný o věty: Rostliny si ukládají zásobní látky. Vytrvalé do ...................., jednoleté do ...................
Čj- pr.s. 29/3 a 28/4.DÚ- uč. 35/3a.
 
29.11.
ČJ- pr.s. 29/2, 28/4, uč. 35/3c a DÚ- uč. 35/5.
M- uč. 85/3,84/5.
 
28.11.
M-  písemné  +- do tosíce se zkouškou, procvičování násobilky, pr.s. 31/3, G- rýsování kružnice a kruhu.
Čj- VS po V. Pr.s. 29/1,4 .
 
27.11.
Čj- pr.s. 28/2,4.
M- épr.s. 32/4 a 31/1. Procvičujte písemné +,-,x. Děkuji :-)
 
24.11.
M- uč. 83/3, pr.s. 31/2 a nové učivo- Jehlan- uč. str. 84. Pokoušeli jsme se vymodelovat jehlan z papíru- přemýšleli a zkoušeli, co k tomu potřebujeme za míry.
 
22.11.
Čj- pr.s. 27/4, uč. 31/4 a VS/S- pr.s. 28/1,3.
M- pr.s. 30/3, 30/1. DÚ 30/2.
 
21.11.
M- pr.s. 29/5,7. DÚ- oprava M- pís. +-, násobení a geometrie :-(((
Vl- Členění území ČR- str. 6.
 
20.11.
M-pr.s. 28/4, DÚ do MD- vymyslet slovní úlohu na příklady: 7.3+3 a 7.(3+3)
Ćj- VS po M- pr.s. 27/3.
 
13.11.
M- uč. 79/1, pr.s. 25/4
Čj- VS M, pr.s. 25/1
 
10.11.
M- uč. 78/6, pr.s. 25/7, 26/8,9,10.
 
9.11.
Př- U lidských obydlí- uč. str. 25, zápis si marodi opíší od spolužáků. DÚ- jeden strom a jedna bylina z okolí lidského obydlí.
Čj- oprava čtvrtletní práce, Čítanka 19- Mikulášovi patálie.
 
8.11.
čj- psali jsme čtvrtletní práci, marodi dopíši po uzdravení .
M- Pr.s. 23/6 zbytek a 25/5,5.
 
7.11.
M- pr.s. 23Ú8- PRVNÍ DVA SLOUPEČKY, 24/1 a uč. 78/1,2
Čj- pr.s. 24/4.
Vl- Půda a zemědělství. Pr. list Kačence nese Týnka :-)
 
1.11.
Čj- diktát, vyjmenovaná slova po L- pr.s. 24/1, uč. 29/1,2,3,5. 4 za DÚ
M- uč. 76/2,3,4.
 
31.10.
M- pr.s. 21/7- nové -násobení dvojciferným číslem :-), 27/6, Válec uč. 76/1- nové. DÚ uč. 73/6
Čj- pr.s. 23/7, 23/8- ústní zdůvodnění :-)
Vl- Vodní nádrže-str. 27, Počasí a podnebí 29,30. Pr. list nebyl. 
 
30.10.
Čj- vs po B, uč. str. 28/3. DÚ- 28/6.
 
25.10.
Čj- diktát, pr.s. 23/6
M- kružnice pr.s. 20ú1,2. Dbáme na přesné tenké rýsování a popisujeme:  x ( místo vpichu) S ( velké tiskací) střed, r ( malé psací) poloměr, k ( malé psací) název kružnice. Pr.s. 21/4, 20/3.
 
24.10.
Vl- Vodstvo ČR-25,  a pr. list, který pošlu s pomocí str.28.
 
23.10.
Čj- vyjmenovaná slova po B. pr.s. 22/1,2,3.
 
18.10.
Čj- diktát, pr.s.20/5. Slohové cvičení- pr.s. 20/1,2
M- uč. 71/2,3,4a-c. d je za DÚ.
 
17.10.
M- pr.s. 17/6 Biland
Čj- pr.s. 19/3a,b.
Vl- Povrch krajiny, Povrch České republiky- uč. 20,21 (22,23). Zápis a pr. list nese Metěj :-)
 
16.10.
M- uč. 70/3, pr.s. 16/5. DÚ 70/4.
Čj- pr.s. 20/4
 
9.10.
M- Násobení trojmístného čísla- písemně i indickým násobením. Příklady z pr. s. 14/2. DÚ- uč. 68/1- vybrat čtyři příklady :-)
ČJ- pr.s. 16/4. 
 
6.10.
M- pr.s. 12/4, 13/8,10.
Čj- čtenářská dílna.
Krásný víkend :-)
 
5.10.
Čj- předložky xpředpony roz, bez, vz. Pr.s. 15/1 dole, 16/2,3.
Př- Význam lesa str. 9
Čj- stavba básně- neřešte :-) 
 
4.10.
ČJ- diktát podle pr.s. 15/2, psaní předložek a předpon končících na stejné písmeno, na které začíná slovo či kořen- př. oddálil, oddechl si,...
Škola snů- fantazie, vyprávění.
M- uč.66/4, pr.s. 13/9- nestihli jsme, je za DÚ.
 
3.10.
M- uč. 66/2, pr.s. 12/6,3,5
Čj- předložka X předpona, pr.s. 15/1, 2 b), 14/2. DÚ- uč. 18/3.
Vl- Dětská práva, korupce- dokončení pr. list nalepeného v sešitě, Mapy a plány.- uč. str 15- zápis je podle tabule. Martinovi se nabídl pomoci (sešit)Kubík :-) DÚ na 10.10. Plán pokoje, či třídy, či kuchyně,... světové strany popsané v reálu. Do sešitu.
 
19.9.
M- pr.s. 8/1,9/1,6,7 a DÚ uč. 61/3.
Čj- Nauka o slově uč. str. 9- ústně, pr.s. 6/2. Uč.10- ústně a pr.s. 7/1,2.
Vl- Obyvatelé ČR- str.5 a Státní symboly- str.10. Pracovní úkoly nesou marodům kamarádi :-)
 
 
20.2.
M- Kvádr pr.s. str. 8,uč. 64/ 1a.
Čj- diktát, Význam slov, uč. 11-14- ústně.