Báseň- úkol

08.10.2018 12:25

Do 15.10. vybrat a naučit přednes jedné básně s čítanky v rozsahu minimálně 20 veršů.

—————

Zpět