Platnost zdravotní způsobilosti

11.04.2018 12:36

Upřesňuji platnost zdravotní způsobilosti :

Informace ag. Star Line: "Lékařské potvrzení musí být vystaveno praktickým lékařem dítěte. Lékařské potvrzení vydané v roce 2017 nesmí být starší jednoho roku, lékařská potvrzení vydaná v roce 2018 mají platnost dvouletou (pozor, platnost by mu neměla vypršet v době pobytu). Od roku 2018 vystavuje lékařské potvrzení ošetřující lékař na formuláři, který Vám vydá i s přiděleným identifikačním číslem."

—————

Zpět