Vlastivěda

14.11.2017 07:51

Včera jsem dětem zapsala do žk čtvrtletní hodnocení do žákovských knížek. Ve Vlastivědě dokončujeme obecné učivo České republiky. Příští týden učivo zopakujeme- povrch, vodstvo, počasí a podnebí, půdu a zemědělství, nerostné bohatství a průmysl. Začneme učivo o krajích ČR. Děti mají shromažďovat informace a obrázky z Prahy, kterou začneme. Ve skupinách vytvoří plakát, na kterém budou prezentovat Prahu. Skupiny mají vytvořené. Dále si mají promyslet, o kterém kraji ČR toho vědi nejvíce, či o které se chtějí něco dovědět a rozebrat si je na prezentaci. Příští hodinu se domluvíme :-) Pracovní list máme za domácí úkol.

—————

Zpět