Vlastivěda

17.04.2018 13:24

Na příští Vlastivědu jsou děti rozděleny do skupin a tvoří projekt Karel IV. Mají vybraná témata. Do úterý 24. mají sehnat k danému tématu co nejvíce informací a podkladů k jejkich práci. Základ je v učebnici strana 26,27. Děkuji za případnou pomoc dětem :-)

—————

Zpět