Závěrečná práce z českého jazyka

14.06.2018 07:59

Závěrečná práce bude aplikací naučeného učiva- vyjmenovaná slova; příponové části slov; koncovky podstatných jmen a sloves; bě/bje,vě/vje; shoda přísudku s podmětem; mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves; interpunkce; převod nepřímé řeči na přímou.

—————

Zpět