Probírané učivo

10.6.
M- pr.s. 33/3,41/4.
 
5.6.
M- dělení a násobení desetinných čísel. Pr,.s. 27/5 a 28/6- tato cvičení spolu souvisejí .
 
3.6.
M-uč. 80/5- společná oprava 80/5, pr.s. 26/6.
 
31.5.
Čj- stavba věty.
M- pr.s. 26/1,2.
 
29.5.
Čj- diktát, opakování probraného učiva.
M- Úhly- pr.s. 20/2,21/5.
 
28.5.
Vl- naše sousední státy.
Př- smyslová soustava.
 
27.5.
Čj- společná oprava závěrečné práce
M- Triády- pr.s. 14/5,6
 
23.5.
Čj- Přímá řeč
M- Triády 66/celá
 
22.5.
Čj- pololetní diktát a písemná práce. Marodi napíšou písemku, až přijdou po absenci. Diktát ne.
M- Úhel-uč. 72 celá a pr.s. 20/1,3.
 
21.5.
Př- Kůže- uč. 63 + obr. řezu kůží
Vl- zbylé státy Evropy a jejich hlavní města- od Lucemburska podle abecedy po Velkou Británii.
 
20.5.
M- Řady- uč. 64/1,2,3
 
17.5.
Čj-pr.s. 53/3
M- Řady- pr.s. 13/1,2
 
16.5.
Čj- pr.s. 53/1,2
M- pr.s. 12/6,7,8
 
15.5.
Čj- Přímá řeč- uč. 139- schéma.
M- uč. 61/3,4; pr.s. 11/5
 
 
14.5.
Vl- státy Evropy a jejich hlavní města- A-L
Př- Vylučovací soustava.
 
13.5.
M- pr.s. 1- 40/9, pr.s. 2- 10/1,2,4. DÚ- uč. 61/2.
 
10.5.
Čj- pr.s. 52/5,6,7
M- pr.s. 5/2
 
9.5.
M- pr.s. 9/12, uč. Vennův diagram- uč. 61 rámeček a cv. 1.
 
6.5.
Čj- uč- 136/5+ DÚ na pátek- určit ve cvičení slovní druhy.
M- pr. s. 1. díl- 39/2,2. díl 9/10,11.
 
2.5.
Čj- pr.s. 51/1,2
M- Dvojková soustava- uč. 56 celá.
 
25.4.
Čj- pr.s. 46/3.
M- Pr.s. 39/4 a nový- str.1.
 
24.4.
Čj- pr. list, uč. 130/10 a pr.s. 26/13b.
M-Práce s daty- uč. 48/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Pr.s. 39/3.
 
17.4.
Čj- Shoda přísudku s několikanásobným podmětem- uč. 131 celá, 132/3,4 a pr.s. 49/3
M-pr.s. 34/4,5,6 a 35/7,8.
 
16.4.
Vl- shrnutí úkolů ze skupin, ČR součást společenstva... str. 44.
Př- Pohybová soustava- 57.
 
15.4.
Čj- Shoda přísudku s podmětem- pr.s. 49/1,2. DÚ-130/11 z učebnice.
M- Rovnice- pr.s. 33/3 a uč- 47/23- d) je za DÚ.
Čj- literární žánr- Dobrodružná literatura.
 
12.4.
Čj- Přísudek slovesný, jmenný se sponou, holý, několikanásobný- pr.s. 48/1,2 a učebnice 127/5.
M- převody jednotek čtverečných a krychlických.