Probírané učivo

16.4.
M- oprava čtvrtletní práce
Čj- pr.s.  28/2,4,3; 29/3
Vl- Český stát za vlády Lucemburků, učebnice 25-28- krom Karla IV. kterému budeme věnovat následující dvouhodinovku formou projektu. Pr.s. 14/5,6.
 
13.3.
M- procvičování pís. násobení,; pr.s. 21/2,3; uč. 33/8. Mimořádný domácí úkol uč. 33/9.
 
12.4.
Čj- minulý čas sloves- tabuůlky uč. 93,94, pr.s. 28/1. DÚ- uč. 94/3.
Přírodověda- Střídání dne a noci a ročních období- uč. 41,42,43.
 
10.4.
Čj- budoucí čas sloves- uč. 91/2- tabulky, pr.s. 27/1,2.
Vl- vznik českého království a ... uč. 21-23, DÚ- pr.s. 13.
 
6.4.
M- byla dnes velkým bojem :-(, pr.s. 19/5- nedošli jsme ani k závěru a), tudíž jsme nemohli pokračovat :-(((, 18/4,20/7.
 
4.4.
Čj- pr.s. 26/1
 
3.4.
Čj- časy sloves, časování v čase přítomném.
Vl- Život za vlády prvních Přemyslovců- uč. 18,19; pr.s. str.12.
 
28.3.
Čj- zvratná slovesa a jednoduché a složené tvary. Pr.s. str. 25.
M- uč. 29/9,10.
 
23.3.
M- uč. 28/3,4,5,6.
 
22.3.
Čj- pr.s. 21/4a, DÚ- uč. 84/10.
Př- Slunce.
 
21.3.
Čj- diktát- Na skok do pohádky :-)  pr.s.22/5; procvičování vzorů a koncovek- pr.s. 22/1,2. Sloh- pr.s. 23- celá- klademe důraz na maximální využití krás a bohatosti českého jazyka při poutavém vyprávění :-)
M- uč. 28
 
20.3.
M- uč. 27/25,26,27. DÚ- 27ú22
Čj- procvičujeme koncovky podstatných jmen. Pr.s. 20/3 a 1 dole, 21/2,3 a 22/4
Vl- opakovámí- pr.s. str.9, nové- Velkomoravská říše- uč. 13,14.
 
16.3.
Dnes chybělo šest dětí, nemohli jsme začít novou látku :-(. Proto jsme v matematice procvičovali : dělení se zbytkem, pr. s. 16/5,6,7,8.
 
15.3.
Čj- vzor soudce. Pr.s. 20/1,2. uč. 81/3.
Př- povídali jsme si o sluneční soustavě a pohybech Země.
 
14.3.
Čj- diktát, pr.s. 19/4; vzor PŘEDSEDA- tab.uč.80.
M- uč. 26/17,18 a procvičujeme stále dělení se zbytkem.
 
13.3.
M- uč.25/8,9,10,11,12,13. DÚ- 26/19
Čj- pr.s. 18/4,5 a 19/3
Vl- Staré pověsti české- Svatopluk a jeho synové, Oldřich a Božena, Dívčí válka, O Bivojovi.
 
12.3.
Čj- procvičování vzoru MUŽ- pr.s. 18/2,3; vzor STROJ - pr.s. 19/1,2. Dú- uč. 79/4.
M- procvičování dělení se zbytkem.
 
9.3.
M- pr.s. 15/2,3,4.
 
8.3.
Čj- vzor MUŽ, pr.s. 18/1. DÚ- uč. 77/8- pouze doplnit i/y
Přírodověda- uč. 39,40.
 
7.3.
Čj - pr.s. 17 celá. DÚ- uč. 77/5
M- uč. 24/3.
 
6.3.
M- procvičování dělení se zbytkem; uč. 24/1,2 a pr. s. 15/1. DÚ- vymyslet slovní úlohy na příklad 12.5+5 a (12.5)+5.
Čj-  pr.s. 16/4,5. Vzore HRAD.
Vl- Naše nejstarší minulost v pověstech, uč.11.You tube- Staré pověsti české :-)
 
5.3.
M- procvičování dělení se zbytkem- zapomněli jsme :-((((; pr.s.13/6,7
Čj- pr.s.16/2,3.
 
2.3.
M- č. 23/20- nedošli jsme k výsledku :-),21. Pr. s. 14/9,10- nedodělali jsme.
 
1.3.
Čj- vzor PÁN- uč. tab 73, pr.s. 16/1
Př- procvičování nerostů.
 
28.2.
Čj- pr.s. 14/8,15/1,3,4. DÚ- pr.list-drahokam. Pro Martina má Kubík :-)
M- uč. 23/18, pr.s. 13/8 a 12/3.
 
27.2.
M- pr.s. 13/4, nové- šipkový graf se čtyřmi pevnými čísly. učebnice22, 22/16
Čj- pr.s. 14/7 a procvičovali jsme životnost a neživotnost podstatných jmen rodu mužského- 15/2. DÚ- uč. 70/6.
Vl- Příchod Slovanů,str. 9, Sámův kmenový svaz str.10. pr.s. 8/2, 1- osmisměrka. 
 
26.2.
M- uč. 22/11,12,14,15-a,b. DÚ-13.
Čj- pr.s. 13/3,14/6,9.
 
22.2.
Čj- procvičování vzorů rodu ženského- pr.s. 12/4, 13/1,2,4. Na zítra je naplánována str13/3 a 14/6.
Př- Horniny a nerosty- uč. 37,38.
 
21.2.
Čj- vzor Kost- tab. uč. 63, pr.s. 12/1,2
M- rovnice 21/8. DÚ  uč. 21/9- čtyři příklady.
 
20.2.
M- Rovnice další ze cvičení v uč. 21/7 a pr. s. 13/5. Zápis prvního hada do rovnice je: 3x+5=20, x=5,....
Čj- vzor RŮŽE a PÍSEŇ- uč. tab. 63, pr.s. celá strana 11. DÚ- uč. 65/3.
Vl- Keltové na našem území- uč.8 a pr.s. 7.
 
19.2.
M- uč. 20/1 pr.s. 12/1,2. DÚ- uč. 21/7- není třeba vše, děti si vyberou čtyři rovnice :-)
Čj- pr.s. 10/5.
 
6.2.
M- pr.s. 46/2,3,4,5,6. Tím tento pracovní sešit odkládáme na práci navíc a začínáme do nového.
Čj- Vzor ŽENA - uč. tab. 63, pr.s. 10/1,2.
Vl- České země v pravěku- uč. 5,6,7 a pr.s. 6.
 
Marodům posíláme nový pracovní sešit na matematiku :-)
 
5.2.
M- pravidelný šestiúhelník- novéuč. 100/3. Pr.s. 46/1.
Čj- řazení podstatných jmen rodu ženského do vzorů. Pr. s. 9/1. DÚ- uč. 61/3.
Marodům posíláme novou učebnici na matematiku :-)
 
31.1.
Čj- vzor STAVENÍ - tab. uč. 56. Pr.s. 7/1,2,3.
 
30.1.
M- pr.s. 45 celá
Čj- pr.s. 6/2a) a přidali jsme i tvar 7.pádu mn. č., dále 6/3. Uč. 59/4.
Vl- uč. 4 a pr.s. 4,5.
 
29.1.
M- pr.s. 44/1,2,3. DÚ: uč. 97/2
Čj- vz KUŘE- tab. uč . 56, pr.s. 6/1.
 
26.1.
M- pr.s. 43/6- byl domácí úkol, který jsme společně probrali a zjistili, že první úloha je chybná. 43/5,8 a učebnice 96/1- seznámili jsme se s novou parketou-blesk- a prokousávali se cvičením 1 na str.96.
 
24.1.
Čj- vzor MOŘE- uč. 56/6. Pr.s. 5/1,2,3,4.
M- společná oprava DÚ z uč. 95/3. Pr.s. 43/6- začali jsme ve škole a je na dodělání za domácí úkol.
 
23.1.
M- uč. 95/5 a pr.s. 41/7,8
Čj- pr.s. 4/4,5. DÚ- uč. 57/4.
Vlastivěda- písemná práce- opakování krajů. Zamyšlení nad slovem DĚJINY- myšlenková mapa,  porovnání minulosti a současnosti. Prosím o odevzdání modré vlastivědy a od příště pracujeme již s červenými knihami :-)
 
22.1.
M- uč. 94/4, a 95/1- nové učivo. DÚ-uč.95/3
Čj- pr.s. 4/3
 
 
18.1.
Čj- vzor město- uč. 56/ tabulka, pr.s. 4/1. DÚ- pr.s. 4/2.
Př- opakování.
 
12.1.
M- Rodokmen- uč. 92/1 a 93/1, pr.s. 40/1 a odreagovali jsme se 40/4,2 :-)
 
8.1.
M- Pokyn čelem vzad při krokování- uč. 91 a pr.s. 38/1. DÚ- uč. 91/1.
Čj- Podstatná jména pr.s. 36/1,2,3,1 a 37/ 1,2.
 
5.1.
M- Přestavba- uč. str. 90 a cv.1; pr.s. 37/6 a 38/3.
 
4.1.
Čj- pr.s. 34/4,5 a 35/6,7,8,9
Př- Gravitační a magnetická síla- porovnání sil, zápis podle sešitu spolužáků- v učebnici není :-(
 
3.1.
Čj- pr. s. 33/1b,d,e;2 a začali jsme 34/5, které doděláme zítra. DÚ- uč. 41/3- doplnit a určit čísly slovní druhy.
M- uč. 90/2.
 
15.12.
Dělení se zbytkem učebnice 88- oranžové púovídání ba pr. s 35/2. Dále uč. 88/4.
 
11.12.
 M - uč. 87/1,2. DÚ pr.s. 35/1.
Čj- dokoukali jsme Kozí příběhy.
 
8.12.
M- pr.s. 32/1,2 a 33/2.
 
7.12.
Čj- VS/Z- pr.s. 31/1,2,3
Pří - Domácí zvířata- žlutá učebnice 7-10. Do sištu jsme porovnávali psa domácího a kočku domácí.
 
6.12.
Čj- diktát, pr.s. 30/3
M- Kužel- popisujeme, hledáme a zkoušíme vyrobit plášť na kužel. Kužel děti bez pomoci rodičů zkouší vyrobit i doma= úkol na pátek. Někdo na to přišel už ve škole :-)
 
5.12.
M- popis prostorových geometrických tvarů
Čj- procvičování pravopisu předpon, VS-V- procvičování pr.s. 30/2 a 30/1, uč. 35/1,2.
Vl-  prezentace projektu Praha. Rozdělení krajů na prezentaci.
 
30.11.
Př- Přírodní společenstva na podzim- přečíst uč. žlutá 5,6. Prezentace : https://www.zshrjesenik.cz/dokumenty/v%C3%BDukov%C3%A9%20programy/P%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bda%204.ro%C4%8Dn%C3%ADk/Podzim%20v%20p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B.pdf. Zápis do sešitu podle opakujeme na konci prezentace doplněný o věty: Rostliny si ukládají zásobní látky. Vytrvalé do ...................., jednoleté do ...................
Čj- pr.s. 29/3 a 28/4.DÚ- uč. 35/3a.
 
29.11.
ČJ- pr.s. 29/2, 28/4, uč. 35/3c a DÚ- uč. 35/5.
M- uč. 85/3,84/5.
 
28.11.
M-  písemné  +- do tosíce se zkouškou, procvičování násobilky, pr.s. 31/3, G- rýsování kružnice a kruhu.
Čj- VS po V. Pr.s. 29/1,4 .
 
27.11.
Čj- pr.s. 28/2,4.
M- épr.s. 32/4 a 31/1. Procvičujte písemné +,-,x. Děkuji :-)
 
24.11.
M- uč. 83/3, pr.s. 31/2 a nové učivo- Jehlan- uč. str. 84. Pokoušeli jsme se vymodelovat jehlan z papíru- přemýšleli a zkoušeli, co k tomu potřebujeme za míry.
 
22.11.
Čj- pr.s. 27/4, uč. 31/4 a VS/S- pr.s. 28/1,3.
M- pr.s. 30/3, 30/1. DÚ 30/2.
 
21.11.
M- pr.s. 29/5,7. DÚ- oprava M- pís. +-, násobení a geometrie :-(((
Vl- Členění území ČR- str. 6.
 
20.11.
M-pr.s. 28/4, DÚ do MD- vymyslet slovní úlohu na příklady: 7.3+3 a 7.(3+3)
Ćj- VS po M- pr.s. 27/3.
 
13.11.
M- uč. 79/1, pr.s. 25/4
Čj- VS M, pr.s. 25/1
 
10.11.
M- uč. 78/6, pr.s. 25/7, 26/8,9,10.
 
9.11.
Př- U lidských obydlí- uč. str. 25, zápis si marodi opíší od spolužáků. DÚ- jeden strom a jedna bylina z okolí lidského obydlí.
Čj- oprava čtvrtletní práce, Čítanka 19- Mikulášovi patálie.
 
8.11.
čj- psali jsme čtvrtletní práci, marodi dopíši po uzdravení .
M- Pr.s. 23/6 zbytek a 25/5,5.
 
7.11.
M- pr.s. 23Ú8- PRVNÍ DVA SLOUPEČKY, 24/1 a uč. 78/1,2
Čj- pr.s. 24/4.
Vl- Půda a zemědělství. Pr. list Kačence nese Týnka :-)
 
1.11.
Čj- diktát, vyjmenovaná slova po L- pr.s. 24/1, uč. 29/1,2,3,5. 4 za DÚ
M- uč. 76/2,3,4.
 
31.10.
M- pr.s. 21/7- nové -násobení dvojciferným číslem :-), 27/6, Válec uč. 76/1- nové. DÚ uč. 73/6
Čj- pr.s. 23/7, 23/8- ústní zdůvodnění :-)
Vl- Vodní nádrže-str. 27, Počasí a podnebí 29,30. Pr. list nebyl. 
 
30.10.
Čj- vs po B, uč. str. 28/3. DÚ- 28/6.
 
25.10.
Čj- diktát, pr.s. 23/6
M- kružnice pr.s. 20ú1,2. Dbáme na přesné tenké rýsování a popisujeme:  x ( místo vpichu) S ( velké tiskací) střed, r ( malé psací) poloměr, k ( malé psací) název kružnice. Pr.s. 21/4, 20/3.
 
24.10.
Vl- Vodstvo ČR-25,  a pr. list, který pošlu s pomocí str.28.
 
23.10.
Čj- vyjmenovaná slova po B. pr.s. 22/1,2,3.
 
18.10.
Čj- diktát, pr.s.20/5. Slohové cvičení- pr.s. 20/1,2
M- uč. 71/2,3,4a-c. d je za DÚ.
 
17.10.
M- pr.s. 17/6 Biland
Čj- pr.s. 19/3a,b.
Vl- Povrch krajiny, Povrch České republiky- uč. 20,21 (22,23). Zápis a pr. list nese Metěj :-)
 
16.10.
M- uč. 70/3, pr.s. 16/5. DÚ 70/4.
Čj- pr.s. 20/4
 
9.10.
M- Násobení trojmístného čísla- písemně i indickým násobením. Příklady z pr. s. 14/2. DÚ- uč. 68/1- vybrat čtyři příklady :-)
ČJ- pr.s. 16/4. 
 
6.10.
M- pr.s. 12/4, 13/8,10.
Čj- čtenářská dílna.
Krásný víkend :-)
 
5.10.
Čj- předložky xpředpony roz, bez, vz. Pr.s. 15/1 dole, 16/2,3.
Př- Význam lesa str. 9
Čj- stavba básně- neřešte :-) 
 
4.10.
ČJ- diktát podle pr.s. 15/2, psaní předložek a předpon končících na stejné písmeno, na které začíná slovo či kořen- př. oddálil, oddechl si,...
Škola snů- fantazie, vyprávění.
M- uč.66/4, pr.s. 13/9- nestihli jsme, je za DÚ.
 
3.10.
M- uč. 66/2, pr.s. 12/6,3,5
Čj- předložka X předpona, pr.s. 15/1, 2 b), 14/2. DÚ- uč. 18/3.
Vl- Dětská práva, korupce- dokončení pr. list nalepeného v sešitě, Mapy a plány.- uč. str 15- zápis je podle tabule. Martinovi se nabídl pomoci (sešit)Kubík :-) DÚ na 10.10. Plán pokoje, či třídy, či kuchyně,... světové strany popsané v reálu. Do sešitu.
 
19.9.
M- pr.s. 8/1,9/1,6,7 a DÚ uč. 61/3.
Čj- Nauka o slově uč. str. 9- ústně, pr.s. 6/2. Uč.10- ústně a pr.s. 7/1,2.
Vl- Obyvatelé ČR- str.5 a Státní symboly- str.10. Pracovní úkoly nesou marodům kamarádi :-)
 
 
20.2.
M- Kvádr pr.s. str. 8,uč. 64/ 1a.
Čj- diktát, Význam slov, uč. 11-14- ústně.