Probírané učivo

10.12.
M- uč. 77/3,4, 78/10, pr.s. 22/1. DÚ- 78/8- Dalimil a Vendelín
Čj- pr.s. 7/1- doplnit, vypsat podstatná jména a určit pád, 2; 8/2,3.
 
6.12.
Př- Země a její pohyby- uč. 29,30.
M- Kombinatorika- uč. 77/1.
 
4.12.
Vl- Stroje ovládly život- uč. 30,31.
 
1.12.
Čj- slovní druhy- pr.s. II, díl- už jen do něj- 5 celá, 6/13,14. DÚ- uč. 54/10 doplnit a určit slovní druhy.
M- pr.s. 20/5,6,7  a 21/8,9,10.
 
30.11.
Čj- uč. 53/3,5 a pr.s. 2.díl- 4/4,6,7.
M- učíme se rýsovat kolmice podle trojúhelníku s ryskou.
 
29.11.
Čj- pr.s. 42/13a); uč. 52/1,2 a 53/2,3. Popis pr. postupu- uč. 50 a 51 ústně, DÚ- 51/4 nebo 7- vybrat jedno a popsat. Osnovu posílám Maxíkovi přes WA :-)
M- pr.s. 20/4.
 
28.11.
Čj- Pr.s. 42/10,11 a pr. s. 2.díl-3/2
M- uč.74/14 a 75/15.
 
27.11.
 Vl- Z poddaného člověka občan- uč. 28,29
Př- Planety sluneční soustavy- uč. 28.
 
26.11.
Čj- uč. 46/7
M- uč. 74/10.
 
22.11.
Čj- pr.s. 40/3,5 a 41/celá
M- uč.74/7 a DÚ-73/13.
 
21.11.
Čj- uč. 54 modrá tabulka, DÚ-54/3 v uč.; pr.s. 40/1,2
M- pr.s. 19/3. G- uč.63/12.
 
20.11.
Vl- Obrození měšťanské společnosti- 25,26,27.
Př- Člověk a  vesmír 25-27 bez planet.
 
16.11.
Čj- procvičování- pr.s. 37/2,38/4,5.
 
 
15.11.
Čj- pr.s. 36/2, 37/1,3; uč. 44/1,2,4- pouze první sloupečky a 5- pouze první dva řádky.
M- Dělitelnost, prvočísla- uč. 73- oranžový rámeček a 1,2.
 
14.11.
Čj-  pr.s. 35/13,14,15 a 34/11. Dělení slov na konci řádku- uč. 43, 43/2-dú a pr. s 36/1.
M- 51- celá
 
13.11.
Vl- Manufaktury a první stroje.
Př- Půda.
 
12.11.
Oprava čtvrtletek. 
Čj- lit. Pohádka.
 
8.11.
Čj- uč.42 modrý rámeček, 42/7 a pr.s 33/6.
Při čtení jsme procvičovali čtení s porozuměním na stránkách www.gramar.in.
 
7.11.
čj- pr.s. 32/1,2,3 a 33/4.
M- uč. 71/11,12.
 
6.11.
Vl- reformy Marie Terezie a Josefa II.- uč. str. 17,18
Př- Elektrická energie- 19-22.
 
5.11.
M- uč. 71/9,10. DÚ- uč. 70/8.
Pč- 70/6,7
 
2.11.
M- pr.s. 18/7,8.
Čj- uč. 37/8, pr.s. 30/5,31/3
 
1.11.
Čj- pr.s. 27/7,26/4,30/3 a DÚ- uč. 39/9.
M- pr.s. 17/4,5,6.
 
31.10.
Čj- pr.s. 25/2,3; 27/8,9. DÚ 26/6.
M- uč. 69/4, pr.s. 16/1; uč.70/6.
 
26.10.
Čj- uč. 36/3,4,6. Dobrovolný domácí úkol na prázdniny- uč. 36/5 a 37/8.
M-uč. 69/5,3
 
25.10.
Čj- předpony s-,z-,vz-. Uč, str 35 celá.
M- pr.s. 14/5 a 15/8,10. DÚ uč.- 67/15. G- uč. 69/1,2. Nelekejte se, dnes jsme měli dvě matematiky :-)
 
23.10.
Vl- Osvícenství a Marie Terezie.
Př- Energetické suroviny.
 
19.10.
Čj- pr.s. 22/2,3,4
M- předpona centi-, uč. 67/13,14,16a)
 
18.10.
Čj- pr.s. 22/3,23/1, 24/8,9 a uč. 33/4.
M- uč.66- rámeček deci, cv. 10, 11
 
17.10.
Čj- pr.s. 21/10. Uč. 31 celá a pr.s. 22/1,2.
M- Propedeutika dvojkové soustavy- uč. 65 lososový :-) rámeček, 65/2, pr.s. 13/2, uč. 65/3,66/9 a DÚ- uč. 66/8.
 
16.10.
Vl- Ve školních lavicích- uč. 14,15.
Př- opak. a výživová pyramida- uč.61.
 
15.10.
Čj- pr.s. 21/8,9. DÚ- uč. 30/9
M- pr.s. 14/4;15/ 6,7,9.
 
12.10.
Čj- uč. 30/5,6 a pr.s. 19/1,2,3,4 a 20/7
M- uč. 66/6 a 14/3.
 
11.10.
Čj- Zdvojené souhlásky- uč. 29/1,2,3.
M- odhady velkých čísel.
 
10.10.
V českém jazyce jsme psali diktát, na který jsme navazovali volným psaním.
M- pr.s. 13/1
 
9.10.
Vl- Baroko
Př- Rudy.
 
5.10.
Čj- pr.s. 17/3,4 a 18/5.
M- 61/4,5.
 
4.10.
Čj- uč. 25- modrý rámeček, uč. 25/1,2 a pr.s. 17/1
      Vypravování- reprodukce textu- uč. 12,13.
 
2.10.
Vl- uč. 10,11.
Př- nerudní suroviny- 12,13,14- snad. Možná stránky jiné( máme různá vydání) , ale učivo stejné :-)
 
27.9.
Čj- pr.s. 12 celá, 14/4. Pozor nové! Slovotvorný základ- uč. 19 rámeček a 19/1,2. a pr.s. 15/1.
M- pr.s. 9/9.
 
26.9.
Čj- Stavba slova- uč. 14/2,15/1,2 a pr.s. 10/3; 11/1
M- pr.s. 8/4,5,6 a 9/7.
 
24.9.
Čj- uč. 14/1
M- uč.58/17
ČJ/lit.- POEZIE.
 
21.9.
Čj- pr.s. 8/21
M-  pr.s. 7/1,2.
 
20.9.
Čj- pr.s. 7/17,procvičování určení ml. kat. sloves, pr.s. 9/24
M- uč. 58/14,15,16.
 
19.9.
Čj- pr.s.6/15,7/16. DÚ- uč. 8/17-a),b), c), e).
M- egyptské dělení chleba- uč. 59 obrázek a 59/18.
 
17.9.
M- Zlomky- uč. 56/1,3. DÚ- 56/2 na středu.
 
13.9.
Čj- uč. 7/11, pr.s. 5/9,10. DÚ 6/9
M- pr.s. 6/4.
 
12.9.
Čj- uč. 6/5,6; pr.s. 3/4
M- pr.s. 5/3
 
10.9.
Čj- Opakování- pr.s. 3/1. DÚ- uč.6/7
M- statistika-uč. 52/1