Vlastivěda a přírodověda

Přírodoověda 24.5.
DÚ- jeden bezobratlí, jeden obraatlovec a jedna luční tráva či květina do knihy :-)
 
3.5.
 Dnes děti dostaly známky z prověrek. DÚ- jedna polní plodina, jeden obratlovec, jeden bezobratlý jeden škůdce.
 
23.4.
Dnes  si  děti rozdělily skupinovou práci na projektu Karel IV. Děti si vybraly okruhy. Do 17.5. si nashromáždí materiály, které budou ve čtvrtek 17.5. spojovat v projektový výstup. S paní učitelkou třídní na vv a pč. Děkuji za případnou pomoc s materiálem :-) Prezentace prací budou na vlastivědě 21.5.
 
19.4.
Přírodověda-  DÚ- vytvořit oddělovací stránku na POLE :-). Některé děti neměly u sebe své vlastní knuhy o přírodě. Už do nich budeme pracovat. Na Přírodovědu do konce roku budou nosit školní sešit, učebnici a svou vlastní knihu- šanon :-)
 
12.4.
Dnes jsme dokončili cestu neživou přírodou. Příští hodinu zopakujeme celý okruh neživé přírody- vlastnosti látek- Slunce. Nebudu po dětech chtít žádné podrobnposti, pouze stěžejní informace, na kterých budou stavět další vzdělání :-) Na příští hodinu si dají do kupy ( kde je třeba( školní sešit- budu kontrolovat též, zda mají doplněno látku (zápis) za dobu absence. Též si přinesou obě učebnice- žlutou budu už vybírat a vlastní Knihu o přírodě :-) Vše jsem jim dnes sdělila a vysvětlila.
 
15.3.
V pondělí není Vlastivěda- divadlo.
Přírodověda- 22.3. si malé opakování neživé přírody- voda, vzduch, půda, horniny a nerosty.
 
5.3.
Vl- dnes chybělo více dětí, tak píši probrané učivo .-):
Příchod Slovanů- uč. str.9, Sámův kmenový svaz- uč. str. 10; pr.s. str. 8/2,1,3.
Domácí úkol- zjistit význam pohanských bohů, které máme v sešitě.
Příští hodinu si napíšeme krátké opakování z : Čas- Sámův kmenový svaz včetně.
Jinak děti chválím, pěkně pracují :-)
 
29.1.
Dnešním úkolem je dokončit srovnání minulosti a současnosti. Na nelinkovanou část dokreslí děti obrázkové porovnání :-)
 
23.1.
Mám velkou prosbu. Potřebovaly bychom namnožit časovou osu na dějiny. Jelikož bych ráda, aby si děti do ní psaly, potřebovala bych kopii větší než A3. Nemusí být barevná. Uměl by to někdo z vás? Předem moc děkuji :-)
 
16.1.
Na Vlastivědu v pondělí nás čeká Strředočeský kraj, kterým zakončíme putování po krajích naší vlasti. S dětmi zopakujeme kraje, koukneme na nějaké prezentace. V pondělí 29. 1. si napíšeme opakování krajů. K ruce bude dětem mapa, s kterou pracujeme ve škole a ve středu ji dostanou domů k procvičení. 29.1. si vyberu učebnice zeměpisné části a děti si přinesou už učebnici a pracovní sešit na dějiny. Budu též vybírat sešity na kontrolu. Na dějiny založíme nové, s jiným řádkováním.
 
15.12.
Velký dík tatínkovi Agátky za barevné kopie krajů ČR ! :-)
 
11.12.
Dnes jsme odprezentovali Prahu a posunuli se do krajů ČR. Za úkol mají děti vystřihnout si obrysovou mapu ČR a jednotlivé barevné kraje. Jak je budeme probírat budeme si lepit do mapy.
 
7.12.
 Dnes děti dostaly známky z písemného opakování a knih. Nekteré knihy jsou perfektní, na některých je třeba ješte zapracovat. Dnes jsme hovořili o domácích zvířatech. Zapsali jsme si kočku domácí. Děti mají za úkol porovnat se psem domácím .
 
23.11.
Moc děkujeme mamince Amálky, paní Bobákové, za barevné kopie krajů ČR ! :-)
 
20.11.
Dnes jsme napsali opakování obecné části ČR a začali kraje a krajská města. Děti mají za úkol vypracovat pracovní list o obci a kraji, v kterém žijí- mají ho nalepený ve školním sešitu. Dnes jsem děti požádala, aby se vás zeptaly na možnost 17 barevných kopií krajů, které bychom si postupně lepili do mapy. Předem děkuji za ochotu pomoci. Příští hodinu se vrhneme na plakát o Praze a jeho prezentaci.
 
19.11.
Ve čtvrtek 16.11. jsme ukončili přírodní společenství U lidských obydlí, z něhož vědomosti si zopakujeme v písemce 30.11. Tento den budu vybírat na kontrolu knihy. Ty pak necháme přes zimu odpočívat spolu s prvním, zeleným, dílem učebnice. Děti si od 30.11. na Přírodovědu budou nosit žlutou učebnici- 2.díl a školní sešit na Přírodovědu. Něco málo jsme do něj již psali.
7.11.
Včera jsem dětem zapsala do žk čtvrtletní hodnocení do žákovských knížek. Opravdu musím všechny pochválit! :-) Ve Vlastivědě dokončujeme obecné učivo České republiky. Příští týden učivo zopakujeme- povrch, vodstvo, počasí a podnebí, půdu a zemědělství, nerostné bohatství a ptůmysl. Začneme učivo o krajích ČR. Děti mají shromažďovat informace a obrázky z Prahy, kterou začneme. Ve skupinách vytvoří plakát, na kterém budou prezentovat Prahu. Skupiny mají vytvořené. Dále si mají promyslet, o kterém kraji ČR toho vědi nejvíce, či o kterém se chtějí něco dovědět a rozebrat si je na prezentaci. Příští hodinu se domluvíme :-) Dále mají děti za úkol doma vypracovat pracovní list k nerostům a průmyslu.
3.11.
Stále se nám moc pěkně pracuje. Děti jsou aktivní, zodpovědné ve školní práci. Ve čtvrtek 9.11. si napíšeme opakování na téma Les. Učit se budou děti ze svých knih :-)
Příští týden začneme přírodní společenství U lidského obydlí. Děti si mají připravit jednu dřevinu a jednu bylinu do své knihy :.) Ve čtvrtek 16.11. budu vybírat knihy na kontrolu :-)
 
3.10.
Milí rodiče, zapomněla jsem v pondělí říci dětem, že budeme příští hodinu-8.10.- psát opakování z probraného učiva- ČR, od začátku roku po korupci. Dnes jsem dětem vše řekla :-)
Jinak musím děti moc pochválit za práci v hodinách. Moc hezky se mi u vašich dětí učí. Hlásí se, spolupracují. Těším se k nim :-)
 
Milí rodiče, vítám vás v novém školním roce :-) ,
s dětmi jsme měli první hodiny Přírodovědy i Vlastivědy. Děti byly fajn a aktivně pracovaly :-) Řekli jsme si, co na kterou hodinu budeme potřebovat. Na Přírodovědu budou děti nosit zatím 1. díl, na Vlativědu zeměpisnou část- modrou učebnici. Ostatní se nechají doma. Ke každému předmětu mají zvláštní sešit.  Z Přírodovědy vznikl domácí úkol pro některé děti, které nestihly myšlenkovou mapu k živé přírodě. Je na 21.9.